EXPONÁT: Hrot šípu

Popis

Dvojbřitý listovitý hrot šípu s tulejkou a křidélky, vyrobený z cínového bronzu. Délka hrotu 53 mm.

Lokalita

Vyškovsko

Datace

Doba bronzová

Nálezce

Martin Prokeš

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.
 

Uložení

ARÚB, 636410-1/14