EXPONÁT: Kování

Popis

Římské vojenské závěsné kování opasku (tzv. pteryx), vyrobený z cíno-olovnatého bronzu s příměsí zinku.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Nález lze interpretovat jako sekundární stopu římských vojenských aktivit v období markomanských válek (172–180 n. l.).

Nálezce

František Kosour

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.

Uložení

ARÚB, 632520-88/13