EXPONÁT: Spona s vysokým zachycovačem

Popis

Dvoudílná germánská spona s vysokým zachycovačem, zdeformovaná. Účelové zařízení tvoří 5 závitů na obou stranách s horní tětivou. Lichoběžníkovitý zachycovač je z obou stran zdoben zkříženými liniemi z ryté klikatky. Patka je unikátně zdobena dvojitým metopovitým motivem. Spona byla vyrobena z cíno-olovnatého bronzu s příměsí zinku.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Přelom starší a mladší doby římské (2. pol. 2. - počátek 3. st. n. l.).

Nálezce

Rudolf Míča

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 593826-2/15