EXPONÁT: Sekera se schůdkem

Popis

Měděná sekera se srdcovitým schůdkem a postranními lištami, ostří je vějířovitě rozšířené. Délka 9,8 cm.

Lokalita

Boskovicko

Datace

Střední doba bronzová, středodunajská mohylová kultura

Nálezce

Roman Širůček

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 52356