EXPONÁT: Jehlice

Popis

Jehlice s výrazně profilovanou hlavicí (typ Mostkovice) ve tvaru bochánku s výčnělkem nahoře, pod hlavicí dvojitě profilovaný dřík, hrot jehlice chybí. Délka 5,1 cm.

Lokalita

Boskovicko

Datace

Pozdní doba bronzová, kultura lužických popelnicových polí

Nálezce

Pavel Šunka

Fotografie (2)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 52326