EXPONÁT: Sekeromlat

Popis

Měděný sekeromlat s otvorem pro násadu a příčným ostřím. Povrch nerovný, zvrásněný, hnědé barvy, místy světle zelená patina. Délka 15,8 cm.

Lokalita

Boskovicko

Datace

Eneolit - pozdní doba kamenná

Nálezce

Pavel Skoták

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 52318