EXPONÁT: Sekera s laloky

Popis

Bronzová sekera s laloky situovanými ve střední části sekery. Povrch je pokrytý ušlechtilou patinou, v týlu jsou náznaky okrajových výčnělků. Délka 10,6 cm.

Lokalita

Boskovicko

Datace

Mladší doba bronzová, kultura lužických popelnicových polí

Nálezce

Michal Přichystal

Fotografie (2)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 52317