EXPONÁT: Hrot šípu

Popis

Bronzová šipka s tulejkou a křidélky, mezi tulejkou a hrotem se z jedné strany otvor. Délka 3,1 cm.

Lokalita

Boskovicko

Datace

Mladší až pozdní doba bronzová

Nálezce

Václav Kudláček

Fotografie (1)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 52350