EXPONÁT: Náramek

Popis

Bronzový otevřený tyčinkovitý náramek kruhového profilu, zdobený rytou výzdobou tvořenou skupinami svislých rýh a větvičkovitým motivem. Rozměry 8,1 x 7,6 cm, průměr tyčinky 0,8 cm.

Lokalita

Boskovicko

Datace

Mladší doba bronzová, kultura lužických popelnicových polí

Nálezce

Pavel Šunka

Fotografie (2)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 52332