EXPONÁT: Puklice typu Stollhof

Popis

Závěsná puklice typu Stollhof o průměru 22 cm ze stříbrného plechu tloušťky kolem 1 mm, o hmotnosti 165 g. Puklice je zdobená třemi vypnulinami polokulovitého tvaru, v horní části jsou po stranách umístěny dvě dvojice podélných závěsných otvorů.

Lokalita

Boskovicko

Datace

Eneolit – pozdní doba kamenná, kultura nálevkovitých pohárů

Rozšíření

Jako puklice typu Stollhof jsou na území střední Evropy označovány plechové terče nejčastěji ze zlata (Rakousko, Maďarsko), stříbra (dva jediné exempláře, oba pocházejí z území Moravy) a mědi (Česko, Polsko, Maďarsko, Německo); představují výjimečný šperk, z více lokalit jsou známé i jejich hliněné napodobeniny.

Nálezce

Vlastislav Konečný a Jakub Rozsýval

Fotografie (1)

Literatura

Malach, R. – Štrof, A. 2015: Eneolitické depozitum u Vanovic. Pravěk Nová řada 2013/23, 17–34.


Prokeš, L. – Jarůšková, Z. – Petřík, J. – Fraczek, M. – Kalicki, T. 2020: Origin of a silver Stollhof-type disc excavated at Vanovice (South Moravia). Praehistorische Zeitschrift, v tisku.
 

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 35360