EXPONÁT: Dýka s nýty

Popis

Čepel dýky s obloukovitou záštitou se čtyřmi nýty k uchycení organické rukojeti. Povrch je pokrytý ušlechtilou patinou, týlní část je olámaná, na čepeli je patrné středové žebro. Délka 12 cm. Vyrobená byla z mědi s příměsí cínu.

Lokalita

Boskovicko

Datace

Střední doba bronzová, středodunajská mohylová kultura

Rozšíření

Dýky jsou jednou z nepříliš často se objevujících zbraní v době bronzové. Liší se počtem nýtů, tvaru a přítomností lité rukojeti.

Nálezce

Tomáš Přibyl

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 52316