EXPONÁT: Keltský řetízkový opasek zdobený emailem

Popis

Kompletní keltský ženský opasek tvořený litými články pospojovanými řetízky, se závěsky zdobenými červeným emailem. Opasek je zachován ve výjimečném stavu, celková délka opasku je na základě celých dochovaných úseků řetízků odhadována na 2 m. Na koncovém článku a třech závěscích se dochovala jemná rytá výzdoba a červený email. Články opasku byly vyrobeny z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Kunštátsko

Datace

Doba laténská

Rozšíření

Rozšířen na území osídleném Kelty, jedná se však o nepříliš běžný šperk, nejčastěji nalézaný ve výbavě ženských hrobů.

Nálezce

Ondřej Svoboda

Chemické složení

Fotografie (4)

Literatura

Čižmář, I. - Jarůšková, Z. 2019: Nález keltského řetězového opasku z Kunštátska (okr. Blansko). In: Studia Historica Nitriensia/2019/ročník 23/Supplementum – Sedem kruhov Josefa Bujnu, 379-393.

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 51915