EXPONÁT: Vojenské kování

Popis

Římsko-provinciální lité okrouhlé kování zdobené prolamováním. Průměr 97 mm, tloušťka 2 až 3 mm. Na první pohled lze rozlišit lícovou a rubovou stranu, na rubové je celá jeho plocha hladká. Na přední pohledové straně jsou zřetelné paralelní jemné ryté linie lemující obě hrany 10 mm širokého okrouhlého vnějšího rámu kování, na který jsou úzkými žebry napojeny jednotlivé kompoziční díly vnitřního prolamovaného ornamentu. Ten je symetricky rozčleněn na čtyři stejné části, které vždy tvoří jeden širší stranou směrem k vnějšímu rámu otočený peltoidní motiv. Uprostřed se nachází okrouhlá plošinka o průměru 22 mm, ve středové části proražená kruhovým otvorem o průměru 6 mm. Kování představuje nejpravděpodobněji funkční a zároveň dekorativní součást tzv. baltea (bandalíru). Balteus je široký řemen nošený přes rameno, na který byl zavěšován meč římských vojáků. Tento způsob nošení meče v římské armádě postupně během druhé poloviny 2. století n. l. vystřídal starší formu, při níž se meč věšel na jeden ze dvou horizontálních opasků vojáků. Předmět je vyroben z cíno-olovnaté mosazi:

(Wt %)

Cu

Sn

Zn

Pb

SEM-EDX 1

88.42

5.95

3.56

2.07

SEM-EDX 2

87.38

4.36  

3.72

4.54

SEM-EDX 3

81.53

12.84

3.32

2.31

SEM-EDX 4

80.63

13.03

3.18

3.16

Tab. Výsledky SEM-EDX analýzy slitiny kování (pozice měření viz obr.)

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Doba římská, polovina 2. až počátek 3. století

Rozšíření

Celé území Římské říše. Nálezy z našeho území jsou zcela ojedinělé a především jsou dávány do souvislosti s přítomností římských legií na našem území v době markomanských válek.

Nálezce

Neznámý

Chemické složení

Model

Fotografie (3)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Hložek, M. 2014: Detektorový nález římsko-provinciálního prolamovaného kování z Pavlova, Jihomoravský kraj. In: J. Čižmářová – N. Venclová – G. Březinová (edd.): Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií, Brno, 767–784.

Uložení

ARÚB, 719394-1/14