EXPONÁT: Hrot šípu

Popis

Dvojbřitý hrot šípu s tulejí pro upevnění k ratišti, vyrobený z cínového bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba bronzová

Nálezce

Tadeáš Sobala

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Rezive stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.

Uložení

ARÚB, 632520-60/14