Ostatní předměty

    Mezi nálezy z lokalit doby stěhování národů jsou zastoupeny též další různorodé předměty. Nejpočetněji se objevují kostěné hřebeny, dále pak pinzety a tzv. tkací mečíky. Skupinu nástrojů reprezentují zejména železné nože, objevují se však i železné ocílky. Spektrum keramických nádob vychází zejména z tradic původního domácího obyvatelstva, vyskytuje se však i v prostoru středního Podunají návaznost na tradici římsko-provinciálních nádob. Velmi specifickým předmětem je bronzová nádoba, tzv. hunský kotel (resp. jeho části). Zvlášť v hrobech se vyskytují i nádoby ze skla.

    Kostěné hřebeny z doby stěhování národů (upraveno podle V. Podborský: Pravěké dějiny Moravy. Brno 1993)

    Exponáty

    V této kategorii se zatím nenacházejí žádné exponáty.