Šperky

    Nepochybně významnou součástí kroje byly též šperky. Kromě ozdobné funkce mohly k obdobnému účelu jako spony sloužit například jehlice. Ty se v době římské častěji než v předchozích obdobích objevují v kostěném provedení. Z dalších ozdobných součástí můžeme jmenovat například různé závěsky či přívěsky, korálky apod. Mezi dochovanými materiály se nejčastěji objevují slitiny drahých a barevných kovů (zejména mědi), opracované kosti či parohy, sklo, jantar, případně se mohou vyskytnout kombinace různých materiálů (například vložky z drahých kamenů). Významnou skupinou je také kategorie kruhového šperku, v níž se v době římské objevují zejména náramky a prsteny.

    Exponáty