Regionální muzeum v Mikulově

Nejvýznamnější sbírkotvornou institucí se zaměřením také na archeologické nálezy je v širším regionu Pasohlávek/Mušova Regionální muzeum v Mikulově.

Nachází se v barokním zámku, jenž tvoří jednu z dominant města. V jeho interiérech mají návštěvníci možnost shlédnout celou řadu expozic. Kromě prezentací dějin zámku a šlechtického rodu Dietrichsteinů nebo expozice tradičního vinařství se zde právě nachází i moderně pojatá stálá výstava „Římané a Germáni v kraji pod Pálavou“. Výstava, která je společným počinem Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i. a Regionálního muzea Mikulov, získala v roce 2008 nejvyšší ocenění v kategorii Muzejní výstava roku 2007 (cena Gloria musaealis). Hlavním autorem výstavy byl Balázs Komoróczy, dále se na něm podíleli Jaroslav Tejral, Petr Kubín a Miroslav Lukáš.

Expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou, umístěná ve veřejnosti dříve nepřístupných sklepních prostorách zámku, přibližuje prostřednictvím archeologických nálezů život na Moravě v prvních staletích našeho letopočtu. Její první část představuje kulturu Římanů skrze reprezentativní výběr originálních nálezů pocházejících z archeologických výzkumů Hradiska u Mušova. Nechybí zde ukázky předmětů, které jsou spojeny s pobytem římských legií na našem území – zbraně a součásti výstroje. V rámci této části expozice je také umístěna rekonstrukce typického římského podpodlažního vytápění – tzv. hypokausta. Ve druhé části jsou prezentovány nálezy, které dokumentují kulturu místního obyvatelstva v době římské na našem území – germánského kmene Markomanů.

V idealizované rekonstrukci germánské chaty a ve vitrínách jsou umístěny předměty každodenní potřeby: keramické nádoby, kostěné hřebeny, jehlice, spony apod. Způsob, jakým Germáni pohřbívali své mrtvé, přibližují rekonstrukce dvou hrobů vybavených artefakty z mikulovského pohřebiště. Ve vitrínách jsou pak umístěny typické nálezy, které byly ukládány do žárových hrobů: keramické nádoby, zbraně, nože, spony, skleněné korále a jiné.

Vrcholem celé expozice je prezentace unikátního souboru nálezů z hrobky germánského velmože z 2. století, objevené na konci osmdesátých let u Mušova. Jedná se o jeden z vůbec nejbohatších hrobů na našem území. Obsahoval celou řadu zlacených opaskových kování, zbraní, římských bronzových, skleněných i keramických nádob. Výjimečný je právě množstvím předmětů římského původu a dokladuje také vysokou úroveň germánského řemesla.

Návštěva této výstavy v Mikulově je vhodným a velmi užitečným doplňkem k absolvování naučné stezky na Hradisku u Mušova.

Webové stránky Muzea v Mikulově: http://www.rmm.cz/