První Říman na Moravě (?)

Tabule IX

Zábavné kvízy

Připravili jsme si pro Vás interaktivní kvízy — při cestě k další informační tabuli si tak můžete vyzkoušet, kolik informací jste si zapamatovali :-)

1. Lidské kosti zkoumá


2. Římské příkopy na Hradisku u Mušova


3. Čím byly specifické vojenské sandály Římanů?


4. Který předmět byl nalezen u kostry Římana uvnitř opevněné plochy Hradiska?


5. Terra sigillata je


Těšíme se na Vás u dalšího panelu! :-)