Port Gate

Tabule VII

Zábavné kvízy

Připravili jsme si pro Vás interaktivní kvízy — při cestě k další informační tabuli si tak můžete vyzkoušet, kolik informací jste si zapamatovali :-)

1. Záchranný archeologický výzkum


2. Na Hradisku u Mušova byly doposud objeveny


3. Místo na Hradisku u Mušova si Římané vybrali


4. Co se mohlo nacházet pod dnešní silnicí v místě zaniklého ramene řeky Jihlavy?


5. Jak Římané nazývali dnešní Vídeň?


Těšíme se na Vás u dalšího panelu! :-)