Hradisko u Mušova

Tabule VI

Zábavné kvízy

Připravili jsme si pro Vás interaktivní kvízy — při cestě k další informační tabuli si tak můžete vyzkoušet, kolik informací jste si zapamatovali :-)

1. Co nepatřilo mezi základní výzbroj legionáře


2. Kdo byl Commodus?


3. Co nepatřilo mezi ochrannou výstroj legionáře


4. Podél které řeky se táhly hranice Římské říše ve střední Evropě?


5. Opevněná báze Hradisko u Mušova se nacházela od hranic Římské říše:


Těšíme se na Vás u dalšího panelu! :-)