Dílny

Tabule IV

Zábavné kvízy

Připravili jsme si pro Vás interaktivní kvízy — při cestě k další informační tabuli si tak můžete vyzkoušet, kolik informací jste si zapamatovali :-)

1. Co je napsáno na cihle z Hradiska?


2. V jednoduchých dřevěných dílenských domech na východním svahu Hradiska pracovali


3. Který z klíčů nepatří do doby římské


4. Kterou budovu bychom nenašli na Hradisku u Mušova


5. Který z předmětů je „gladius“?


Těšíme se na Vás u dalšího panelu! :-)