Víte, kdo tu tábořil před Vámi?

Tabule X

Zábavné kvízy

Připravili jsme si pro Vás interaktivní kvízy — při cestě k další informační tabuli si tak můžete vyzkoušet, kolik informací jste si zapamatovali :-)

1. Jak se římskými číslicemi napíše rok 173?


2. Navštívil Hradisko u Mušova i samotný císař Marcus Aurelius?


3. Kterou ze zbraní Římané nepoužívali?


4. Plánovaná provincie na našem území se měla jmenovat


5. Kdo z nich není Říman?


Těšíme se na Vás u dalšího panelu! :-)