Archeopark Pavlov

Terénní expozice lovců mamutů v Pavlově Na okraji Pavlova, v místě, kde se rozkládalo sídliště z období mladého paleolitu a které bylo v roce 2010 prohlášeno za národní kulturní památku, vznikla v roce 2016 moderně pojatá terénní expozice Archeopark Pavlov.

Návštěvníci se zde od roku 2016 budou moci procházet kolem odkrytých částí skládek mamutích kostí, ponechaných po archeologickém výzkumu přímo na jejím původním místě. Expozice, začleněná do moderně pojaté architektury, představuje osídlení našeho regionu v době před 25–30 tisíci lety, zajímavou a bohatou materiální kulturu lovců-sběračů, včetně četných příkladů vyspělého umění, rituálů a pohřebního ritu. V přednáškovém sále se konají příležitostné přednášky a v budoucnu se plánují výukové programy pro školy.

Ze strany archeologické vědy expozici koncepčně připravili, archeologické odkryvy provedli a vědecky zpracovali členové týmu profesora Jiřího Svobody z Archeologického ústavu Akademie věd, ČR, v. v. i., Brno. Netradiční architektonické řešení pavilonu, které svým vzhledem odkazuje na bílé vápencové skály Pavlovských vrchů, a které získalo titul Stavba roku 2016, navrhli architekti Radko Květ a Pavel Pijáček. Provoz expozice je zajištěn Regionálním muzeem Mikulov.

Zdroj vizualizací: http://www.kvetarch.cz