POZVÁNKA

Vloženo: 29. 05. 2017

V rámci Jarních exkurzí do světa vědy si Vás dovolujeme pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na pracovišti Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., v Dolních Dunajovicích.

Archeologové a výzkumní technici pracující na této expozituře se věnují terénním výzkumům, zpracovávají nalezené artefakty a také se podílejí na záchraně stavebními aktivitami ohrožených památek v regionu. Prioritní vědecký zájem je věnován poznávání světa germánských kmenů osídlujících jižní Moravu po přelomu letopočtu. Mezi nejatraktivnější lze zařadit v celoevropském měřítku unikátní památky zanechané zde slavnými římskými legiemi císaře Marka Aurelia ve druhé polovině 2. st. n. l.

SOBOTA 17. 6. V 10:00 a 14:00 hod.:
Ke komentované prohlídce pracoviště připojíme zajímavosti jak pro děti, tak dospělé, jakými jsou např.: ukázka létání a fotografování dronem, ukázka archeologických nálezů a jejich replik, promítání výsledků zkoumání římské lokality Hradisko u Mušova (3D rekonstrukce římských budov, letecké snímky apod.), repliky římské výstroje a výzbroje, PŘEDSTAVENÍ ŘÍMSKÝCH LEGIONÁŘŮ, možnost ražby vlastní mince, SOUTĚŽ O CENY.

PÁTEK 16. 6. v 18:00 hod. pořádáme PŘEDNÁŠKU v nedalekých Pasohlávkách s názvem „ŘÍMANÉ V PASOHLÁVKÁCH A JINÉ ARCHEOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI“. Přednášející: Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI, TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU!