Zaniklá obec Mušov a kostel sv. Linharta

Vloženo: 02. 02. 2017

Asi všichni, kdo projíždí přes Novomlýnské nádrže, si nemohou nevšimnout jedinečného pohledu na malebný kostelík stojící na ostrůvku uprostřed rozsáhlé vodní plochy.

Na tomto místě stála vesnice Mušov, kterou pohltily vody nádrží Nové mlýny v roce 1987. Nezmizela však úplně, zůstal po ní nepřehlédnutelný kostel sv. Linharta (sv. Leonarda), stojící na malém ostrově. Vznik Mušova s farním kostelem lze klást do 20. a 30. let 13. století v souvislosti s počátky německé kolonizace. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1276. Název Mušov (něm. Muschau) zřejmě pochází podle německého "die Masche" - zákrut, klička, uzel řeky, nebo také pletivo, rybářské sítě, sak na ryby. V roce 1570 byl Mušov povýšen na městečko s trhem v den patrona kostela sv. Linharta 6. listopadu, jehož patrocinium je příznačné pro bavorské a rakouské Podunají.
Z románské stavby zůstala zachována v téměř původní výši celá jižní a v menší míře západní zeď lodi. V důsledku požáru došlo později ke gotické přestavbě a výraznému zvětšení prostoru kostela. V polovině 18. století došlo k barokním úpravám, včetně věže. Počátkem 20. století se kostelu vtiskl opět gotický ráz, jak jej známe dnes.
V současné době probíhá veřejná sbírka na opravu kostela (informace zde www.kostelmusov.cz).
Odborný článek o kostelu najdete na této adrese: http://www.pruzkumypamatek.cz/pdf/1998-02-03.pdf