FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ „Římané v objektivu“

Vloženo: 27. 06. 2019

Za pár dnů začínají prázdniny, čas, kdy mnozí z nás vyrážejí na dovolenou, která zahrnuje i návštěvu nejrůznějších historických míst a památek. Občas přitom navštívíme i místa nerozlučně spjatá s římskou civilizací, ať už jde o její stavební památky, muzejní expozice nebo třeba i živá vystoupení.

V rámci soutěže můžete zaslat na adresu archeologie.musov@gmail.com tři fotografie, k nimž musí být připojen název fotografiepopis navštíveného místa i objektivem zachyceného objektu (stavby, nálezu, akce), jméno autora fotografie. Vaše snímky můžete zasílat průběžně až do 15. září, některé z nich budeme na FB stránce Archeologie-Mušov postupně zveřejňovat, všechny pak zveřejníme ve fotogalerii vytvořené pro tuto soutěž.

Podmínky soutěže:

Každý soutěžící může přihlásit maximálně 3 fotografie.

Soutěž byla zahájena 27. června 2019 a uzávěrka bude 15. září 2019. Fotografie je nutno zaslat na adresu archeologie.musov@gmail.com, kde účastník uvede své jméno a příjmení, název fotografie a popis navštíveného místa i objektivem zachyceného objektu. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo vyloučit příspěvky, které nesplňují zaměření soutěže, jakož i příspěvky, které nevyhovují níže uvedeným parametrům, nebo příspěvky, jež jsou obsahově v rozporu s českou legislativou.

Autoři budou o postupu přihlášené fotografie do semifinále informováni prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedli v přihlášce do soutěže, a to nejpozději do 30. září 2019

Ze zaslaných snímků vybereme 3 vítězné fotografie, jejichž autoři budou odměněni knihou Příběhy civilizace a barbarství. Pod nadvládou Říma.

Přihlášením fotografie do soutěže autor zároveň čestně prohlašuje, že je autorem přihlašované fotografie a že je tedy oprávněn s tímto autorským dílem plně nakládat. Příspěvek nesmí porušovat autorská a osobnostní práva třetích osob. Soutěžící přihlášením fotografie do soutěže dále čestně prohlašuje, že pokud zachytil na soutěžní fotografii podobu jakékoli osoby tak, že je z ní možno určit její totožnost, získal souhlas takto fotografované osoby k zachycení její podoby na soutěžní fotografii a k rozmnožování a šíření její podoby způsoby zde uvedenými. 

Soutěžící přihlášením fotografie potvrzuje, že souhlasí s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech soutěže Římané v objektivu.