Přednáška "Římské legie v Jevíčku, římské legie na Moravě"

Vloženo: 18. 11. 2016

Město Jevíčko, Historicko-vlastivědný kroužek a Městské muzeum Jevíčko Vás zvou na přednášku Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph.D., vedoucího Střediska pro výzkum doby římské a stěhování národů Archeologického ústavu AV ČR, Brno, na téma "Římské legie v Jevíčku, římské legie na Moravě". Přednáška se uskuteční v prostoru sálu Zámečku 15. 12. 2016 od 18:00 hodin.